Photo of a poster for "Suzume", Makoto Shinkai's newest film.